Błażejewo

Miejscowość Błażejewo położona jest na obszarze gminy Kórnik, która administracyjnie wchodzi w skład powiatu poznańskiego.

Gmina Kórnik zlokalizowana jest na terenach środkowej Wielkopolski. Natomiast geograficznie stanowi część Pojezierza Wielkopolskiego. Gmina Kórnik od północy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania, od zachodu jej sąsiadami są gminy Mosina oraz Brodnica, od południa gminy Śrem i Zaniemyśl a od wschodu Środa Wielkopolska i Kleszczewo.

Powierzchnia gminy wynosi 185 kilometrów kwadratowych, liczy ona 17 tysięcy mieszkańców. Na jej terenie znajduje się miasto Kórnik oraz 30 wsi.

Wieś sołecka Błażejewo położona jest nad zachodnim brzegiem Jeziora Bnińskiego, w odległości około 5 kilometrów od Kórnika, przy drodze z Bnina do Zaniemyśla.

Władze

Sołtys: Beata Jefremienko

Rada Sołecka: Magdalena Miszczak, Emilia Sakowska, Hubert Błaszczak, Zbigniew Sikorski

Lider Grupy Odnowy Wsi: Małgorzata Kurzawa

Zasoby przyrodnicze

Miejscowość Błażejewo znajduje się na terenach posiadających znaczne walory krajobrazowe, ekologiczne oraz przyrodnicze. Jej okolice charakteryzują się znaczną różnorodnością fauny i flory oraz szczególnym mikroklimatem. Tereny te położone są w bezpośrednim sąsiedztwie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie sąsiedniej gminy Mosina znajduje się również Wielkopolski Park Narodowy.

W okolicach wsi znajduj a się znaczne obszary porośnięte bujnymi lasami mieszanymi. Sama wieś położona jest nad brzegami Jeziora Bnińskiego.

Na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Warty, do dnia dzisiejszego zachowały się w niemal niezmienionej formie dawne starorzecza, stanowiące urokliwe urozmaicenie miejscowego krajobrazu oraz ostoję dla dzikiej przyrody. Na obszarze Rogalińskiego Parku Krajobrazowego znajduje się nowo wybudowana, najwyższa w Wielkopolsce wieża obserwacyjna, przystosowana do podziwiania walorów najbliższej okolicy.

W pobliżu Błażejewa przebiega czerwony szlak turystyczny, prowadzący z Zaniemyśla do Bnina . Szlak mogą zwiedzać wszyscy, szczególnie warto go polecić miłośnikom przyrody, którzy chcą oglądać zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Jest to doskonały sposób na pogłębienie swojej wiedzy ekologicznej oraz aktywne spędzanie czasu.

Gospodarka i rolnictwo

Na terenie Błażejewa znajduje się kilkanaście indywidualnych gospodarstw rolnych. Podstawowe uprawy to zboża, rzepak oraz rośliny okopowe. Nad brzegiem jeziora działalność prowadzi Gospodarstwo Rybackie "Miłosław".

Część mieszkańców wsi utrzymuje się ze źródeł, które nie są związane z rolnictwem, znajdując zatrudnienie w różnych firmach na terenie Kórnika i Poznania.

Infrastruktura techniczna

Teren miejscowości Błażejewo jest zwodociągowany.

We wsi brak jest kanalizacji. Do czasu wybudowania kanalizacji mieszkańcy będą korzystać z szamb bezodpływowych. Położenie wsi w bezpośredniej bliskości Jeziora Bnińskiego wymaga natychmiastowej budowy kanalizacji ściekowej. Jej brak ma negatywne znaczenie dla czystości jeziora.

Odpady stałe są systematycznie odbierane z gospodarstw domowych przez specjalistyczne firmy z Kórnika. Na terenie Błażejewa funkcjonuje system telefonii stacjonarnej, większość mieszkańców posługuje się jednak telefonami komórkowymi. We wsi nie ma dostępu do szybkiego Internetu przewodowego.

Większość dróg na terenie sołectwa wymaga remontu i modernizacji. Wieś posiada połączenia komunikacji autobusowej.

Zabudowania na terenie Błażejewa to budynki jednorodzinne, zabudowa zagrodowa, jeden blok mieszkalny oraz domki letniskowe nad jeziorem.

Infrastruktura społeczna

Miejscowość nie posiada placówek oświatowych. Uczniowie dojeżdżają do przedszkoli i szkół do Bnina, Kórnika i Poznania.

Centrum kulturalnym wsi, a zarazem miejscem spotkań mieszkańców jest Dom Ludowy im. Jana Wójkiewicza, wybitnego działacza ruchu ludowego, związanego rodzinnie z Konarskiem i Radzewem, zamordowanego w 1942 roku przez hitlerowców.

Na budynku umieszczona jest tablica pamiątkowa:

Dom Ludowy im. Jana Wójkiewicza.
Wybudowany w latach 1938-1946,
otwarty 15 sierpnia 1946 przez
premiera Stanisława Mikołajczyka
wrzesień 1989

Mieszkańcy mają zapewnioną podstawową opiekę zdrowotną w Przychodni Lekarzy Rodzinnych w Bninie oraz w Kórniku.

Bezpieczeństwo zapewnia mieszkańcom Posterunek Policji oraz Straż Miejska w Kórniku.

Dziedzictwo kulturowe

W Błażejewie znajduje się zabytkowa figurka sakralna ufundowana w 1918roku przez Andrzeja i Antoninę Płóciennik. Figurka przedstawia Chrystusa. Odbywają się przy niej nabożeństwa majowe prowadzone przez mieszkańców.

W Błażejewie odbywa się odpust świętego Walentego. We wsi działa zespół artystyczny w skład którego wchodzą: Marcin Płóciennik, Karol Jaskóła, Janusz Góźdź, Aleksander Jaskóła.